LCC_041-1

درباره ما 🙂

مجموعه پارچه چی در سال ۱۳۳۰ فعالیت خود را در بازار عباس‌آباد تهران (سرای حمام چای) آغاز کرد که در ادامه و با رویکرد گسترش فعالیت‌های خود در سال ۱۳۶۰ در سرای بازرگانان تا سال ۱۳۷۹ به فروش، پخش و تولید پوشاک پرداخت که با ایجاد بیش از ۱۸ شعبه فروش (مستر پیچ) در سراسر ایران، گام بزرگی در این عرصه برداشت.

پارچه چی در سال ۱۳۹۵، بازگشت دوسویه به فعالیت اولیه خود و با رویکرد تکمیل و بروزرسانی نیازهای جامعه و بازار کنونی و مدرن از طریق رسانه‌های مختلف، با هدف ایجاد آسایش و سهولت در رفتار مشتری، داشته و بیش از پیش و با قدرت هرچه بیشتر گام در این عرصه برداشته است.

مهم‌ترین اهداف پارچه چی حذف واسطه به منظور حذف هزینه‌های اضافه و رسیدن کالا با کمترین قیمت ممکن به دست مشتری و دیگری تنوع دربرگیرنده بازار و سرعت انتخاب و سفارش آسان برای مشتریان است.